Hóa chất trợ nhuộm

Sản phẩm của chúng tôi chuyên dùng cho ngành dệt nhuộmChất càng hóa cho vải sợi
Chất tăng trắng dạng nước trung tính
Chất tăng trắng dạng nước ánh xanh
Chất tăng trắng vải dạng nước ánh tím
Hồ mềm tăng khả năng thấm nước của vải