Hóa chất trợ nhuộm

Sản phẩm của chúng tôi chuyên dùng cho ngành dệt nhuộmHồ mềm tăng khả năng thấm nước của vải
Chất ngấm cho vải thun
Đều màu phân tán Cotton
Chất kháng bọt / phá bọt
Tăng trắng dạng bột ánh tím
Chất tẩy dầu vải nhuộm
Tẩy Đường Na2S2O4 (Sodium Hydrosulfite)
Muối Sunfat – Na2SO4 (Sodium Sulphate)
Chất tăng trắng vải dạng nước ánh tím
Chất tăng trắng dạng nước ánh xanh
Chất tăng trắng dạng nước trung tính
Chất càng hóa cho vải sợi
Chất giặt cho vải sợi cotton
Chất cầm màu vải sợi Cotton
Phân tán đều màu Polyester
Hồ mềm Amino Silicones